Aktivnosti

 • promocija i doprinos stvaranju uvjeta za uvođenje održivih vodikovih tehnologija u Hrvatskoj,
 • zalaganje za pozitivno društveno, političko i ekonomsko okruženje za razvoj i prihvat vodikove energije u Hrvatskoj,
 • utjecanje na politiku državnih tijela i gospodarstvenih subjekata u Hrvatskoj u davanju potpore uvođenju vodikove energije,
 • povezivanje istraživačkih institucija, vladinih tijela i industrije u zajedničke projekte primjene vodikovih tehnologija,
 • suradnja s drugim međunarodnim udrugama sa sličnim ciljevima i koordinacije s aktivnostima u Europi glede razvoja, demonstracije i uvođenja vodikovih energetskih tehnologija,
 • sudjelovanje u prekograničnim projektima,
 • pomoć mladim stručnjacima koji se obrazuju u vodikovoj tehnologiji i srodnim temama,
 • promicanje prijenosa znanja i praktičnog iskustva između znanosti i industrije,
 • promicanje razvoja najbolje prakse i standarda u primjeni vodikove energije,
 • pripremanje i distribuiranje svježih i točnih informacija o vodiku kao gorivu i vodikovim energetskim tehnologijama,
 • sudjelovanje u javnim raspravama o energetskom planiranju i donošenju energetskih planova (lokalnih, regionalnih, državnih i međunarodnih),
 • sudjelovanje u izradi i donošenju propisa i standarda koji se odnose na proizvodnju, pohranu i korištenje vodika,
 • poticanje znanstveno-istraživačkog rada na području korištenja obnovljivih izvora energije i energije vodika,
 • poticanje prikladnih demonstracijskih projekta koji uključuju vodikove energetske tehnologije,
 • organiziranje stručnih predavanja i radionica.