Vizija

Promovirati i doprinositi stvaranju uvjeta za uvođenje vodikovih tehnologija kao ključnih komponentni za razvoj čiste industrije prihvatljive za okoliš i održivo gospodarstvo u Hrvatskoj.